Idrottsevenemangens ljudlandskap och den ideale ljudskaparen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: Suomen etnomusikologinen seura ry
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Musiikin suunta
Volym: 40
Nummer: 3


Nyckelord

cultural musicology, musicology, popular music, Popular music studies, Soundscape

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:01