Forskaren som medieaktör, folkbildare och musikfostrare: Samhällsansvarets möjligheter och utmaningar = Tutkija mediatoimijana, kansanvalistajana ja musiikkikouluttajana: Yhteiskuntavastuun mahdollisuudet ja haasteet

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Redaktörer: Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved = Sini Mononen ja Susanna Välimäki
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Forskningsföreningen Suoni rf
Moderpublikationens namn: Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning = Musiikki muutosvoiama: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti
Seriens namn: Acta Musicologica Militantia
Nummer i serien: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 124
eISBN: 978-952-69134-2-1
ISSN: 2490-0540


Nyckelord

contemporary music, cultural musicology, Music, Music analysis, music and gender, music history, music criticism, Music education, musicology, popular music, Popular music studies


Dokument


Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 02:45