Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft - en introduktion

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Moderpublikationens namn: Visioner för en bättre värld. Pietismen som en transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 62
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
ISBN: 978-91-983171-4-5
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:22