Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 62
ISBN: 978-91-983171-4-5
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:55