Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Editors: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Place: Lund
Publication year: 2018
Publisher: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Title of series: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Number in series: 62
ISBN: 978-91-983171-4-5
ISSN: 0346-5438


Keywords

church history

Last updated on 2020-14-07 at 04:33