Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Förläggare: Lunds Universitets Kyrkohistoriska arkiv
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Förläggare: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Moderpublikationens namn: Visioner för en bättre värld. Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Volym: 62
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 188
ISBN: 978-91-983171-4-5
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history, pietism

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 05:23