Adi Sjöblom - den evangeliska rörelsens Lina Sandell

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sändebudet
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 21


Nyckelord

church history, Literature studies

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:34