En fest för alla

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sändebudet
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 3


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:20