A comprehensive review on capital structure theories

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Javad Afrasiabishani, Hamed Ahmadinia, Elham Hesami
Förläggare: University of Oradea Publishing House
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Romanian Economic Journal
Volym: 16
Nummer: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 149
Artikelns sista sida, sidnummer: 164

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 02:54