Kyrkoherde Mellberg och söndagsskolan i Terjärv under slutet av 1800-talet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: Terjärv Hembygdsförening r.f.
Förlagsort: Terjärv
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Släkt och hävd
Volym: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 39


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:17