Forskaren och den akademiska läraren

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Kim Groop
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Med mission som livsuppgift : Henrik Smedjebacka som missionär, missionsledare och missionsvetare
Seriens namn: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden
Nummer i serien: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 158
Artikelns sista sida, sidnummer: 168
ISBN: 978-952-12-3713-3
ISSN: 0335-6069


Nyckelord

church history, Church History, Missiology, Missionary Training

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:31