(O)sunda kroppar, arbetande kvinnor och medborgerliga män. Om socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv vid Åbo Akademi ca 1980–2010

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hanna Lindberg
Editors: Laura Hollsten
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskapen 1918–2018
Start page: 255
End page: 304
ISBN: 978-951-765-884-3

Last updated on 2020-15-08 at 04:24