Vanhan testamentin selitysraamattu. II, Historiakirjat

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Perussanoma
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 1216
ISBN: 978-951-888-785-3


Abstrakt

Vanhan testamentin selitysraamattu kattaa kaikkiaan viisi laajaa, n. 1000 sivun osaa. Kyseessä oleva sarjan toinen osa on historiankirjat (Joos, Tuom, 1-2 Sam, 1-2 Kun, 1-2 Aik, Esra, Neh, Est, Ruut) kattaa, yhteensä 1215 sivua. Viisiosaisen sarjan toinen osa sisältää:

– johdannot käsiteltäviin Raamatun kirjoihin.
– jae jakeelta kulkevan selityksen Raamatun tekstiin
– tietoruutuja
– karttoja ym.

Vanhan
testamentin selitysraamattu tarjoaa tietoa tekstin historiallisesta
ulottuvuudesta sekä kulttuurin ja uskonnon taustatekijöistä. Näin teksti
tulee ymmärretyksi omassa historiallisessa viitekehyksessään. Teos valottaa, miten Vanhan testamentin tekstit ovat antaneet juutalaiselle kansalle toivon uudesta tulevaisuudesta. Vanhan testamentin selitysraamattu selventää myös, millä tavalla nämä toiveet ovat toteutuneet Uudessa testamentissa.


Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:50