Divided by a Common Ground. The Prophecy of Jacob and Esau (Gen 25:19-26) in Patristic Texts up to Augustine with Respect to Modern Inter-Faith Dialogue

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Lukas Bormann
Förlagsort: Tübingen
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Mohr Siebeck
Moderpublikationens namn: Abraham's Family: A Network of Meaning in Judaism, Christianity, and Islam
Seriens namn: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
Nummer i serien: 415
Artikelns första sida, sidnummer: 361
Artikelns sista sida, sidnummer: 376
ISBN: 978-3-16-156302-7
eISBN: 978-3-16-156686-8
ISSN: 0512-1604

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:44