Weighted Composition and Volterra Operators on Banach Spaces of Analytic Functions: Compactness and Spectral Properties

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ted Eklund
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3749-2
eISBN: 978-952-12-3750-8


Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:40