Inlevelsens roll i historieforskningen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: niin & näin
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 55

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 02:50