Poeten som politiker – ”Supermänniskan” och extremnationalisten Gabriele D’Annunzio. Recension av Magnus Bärtås & Fredrik Ekman: Bebådaren. Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7–8
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 88


Nyckelord

Fascism, Italy

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:21