MathSciNet review of "Transfer functions of infinite-dimensional systems: positive realness and stabilization" by Guiver, Logemann, and Opmeer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:16