MathSciNet review of "Realization theory for LPV state-space representations with affine dependence" by Petreczky, Toth, and Mercere

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 05:10