Oenighet och missämja i S:t Barthélemy. Om koloniala konflikter och den problematiska svenska närvaron i Karibien i början av 1800–talet

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Victor Wilson
Editors: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Place: Åbo
Publication year: 2016
Publisher: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Book title: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Title of series: Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo
Number in series: 15
Start page: 65
End page: 78
ISBN: 9789526851518
eISBN: 978–952–68515–2–5
ISSN: 0356-1496


Last updated on 2020-04-07 at 04:11