Kött på förvittrade ben

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund Kasper
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Skärgård
Volym: 41
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 56
Artikelns sista sida, sidnummer: 59

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:51