Under ytan, bakom fasaden: En kulturanalys av smuggling, rumslig ordning och moraliska geografier

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 04:33