Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
Publisher: Öresundsinsitutet
Place: Malmö
Publication year: 2018

Last updated on 2020-22-09 at 05:44