Världsarv i samverkan?: Förvaltningsutredning 2010. Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kristina Svels
Publisher: Åbo Akademi
Publication year: 2010
ISBN: 978-952-12-2528-4

Last updated on 2020-04-06 at 03:39