Det (o)problematiska våldet och arbetarrörelsens frammarsch. Recension av Torsten Ekman: Helsing fors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917. Schildts & Söderströms, Helsingfors 2017

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Matias Kaihovirta
Publication year: 2018
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 1
Start page: 77
End page: 79

Last updated on 2020-08-04 at 05:57