Abstaining from alcohol and labour market underperformance--have we forgotten the'dry'alcoholics?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson, Hannu Alho, Urpo Kiiskinen, Kari Poikolainen
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Alcohol and Alcoholism
Volym: 41
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 574
Artikelns sista sida, sidnummer: 579

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:43