Innovative work practices and sickness absence: what does a nationally representative employee survey tell?

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Antti Kauhanen
Förläggare: ETLA: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Publiceringsår: 2009

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:46