Self-employment-The route to wealth or symptom of a poorly functioning labor market

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Volym: 54
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:38