Does physical capacity explain the height premium?

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Böckerman Petri, Johansson Edvard, Kiiskinen Urpo, Heliövaara Markku
Förläggare: Tampereen yliopisto
Publiceringsår: 2010
ISBN: 978-951-44-7987-8

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:04