The physical strenuousness of work is slightly associated with an upward trend in the body mass index

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Pekka Jousilahti, Antti Uutela
Förläggare: Svenska handelshögskolan
Publiceringsår: 2007
ISBN: 951-555-946-3

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:40