The effect of obesity on wages and employment: The difference between having a high BMI and being fat

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson, Petri Böckerman, Urpo Kiiskinen, Markku Heliövaara
Förläggare: Svenska handelshögskolan
Publiceringsår: 2007
ISBN: 978-951-555-963-0

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 01:48