Obesity and labour market success in Finland: the difference between having a high BMI and being fat

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson, Petri Böckerman, Urpo Kiiskinen, Markku Heliövaara
Förläggare: North-Holland
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Economics and Human Biology
Volym: 7
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:38