Self-employment and risk aversion—evidence from psychological test data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jesper Ekelund, Edvard Johansson, Marjo-Riitta Järvelin, Dirk Lichtermann
Förläggare: North-Holland
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Labour Economics
Volym: 12
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 649
Artikelns sista sida, sidnummer: 659

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 05:21