Medeltida stadsbildning och urbanisering. Ett monument över en arkeologiprofessors forskargärning. Review of Hans Andersson Medeltida Urbanisering. Uppsatser 1972-2015, 272s., Lund Studies in Historical Archaeology 19, Lund 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Stina Hägglund
Förläggare: Historiska föreningen r.f.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 103
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 153
Artikelns sista sida, sidnummer: 158
eISSN: 2343-2888


Nyckelord

Archaeology, Book review, Historical archaeology, Medieval Scandinavia, Middle Ages, Urbanisation


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:42