Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Stina Hägglund
Förläggare: Historiska Föreningen r.f.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 103
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 359
Artikelns sista sida, sidnummer: 394
eISSN: 2343-2888


Nyckelord

Birgittines, donations, Middle Ages, monasteries, the Kalmar Union


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 05:19