"Du skämmer ut mig i mina vänners ögon".: Om en ung kvinnas sexuella handlingsutrymme på 1980-talet

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lena Marander-Eklund
Publisher: Åbo Akademi - etnologi och folkloristik
Place: Åbo
Publication year: 2018
Journal: Budkavlen
Volume number: 97
Start page: 213
End page: 238
eISSN: 0302-2447


Abstract

Syftet i denna artikel är att analysera
hur den sexuella frigörelsen tar sig uttryck i Agnes berättelse om föräldrarnas
övervakning av hennes sexuella handlingsutrymme. Analysen bygger på en intervju som är gjord med Agnes som var ung på 1980-talet. Centrala frågor är: Har den
yngre och den äldre generationen anammat den sexuella frigörelsen på samma
sätt? Hur mycket av skammen, det nedtystade och det dolda finns kvar i relationen
till sex då hon tänker tillbaka och berättar om sin ungdomstid? Jag kommer att studera
om och i så fall på vilket sätt, en föräldrageneration och en yngre generation upplevde
denna reglering av sex på ett likartat sätt i relation till skam. Generation,
makt, skam och heder är av denna orsak centrala kategorier och teoretiska begrepp
i artikeln.


Keywords

cultural analysis


Documents


Last updated on 2019-13-11 at 03:16