Folkfest i matens tecken: Skördefesten på Åland som upplevelsekultur och (lokal)turism

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susanne Österlund-Pötzsch
Editors: Yrsa Lindqvist, Susanne Österlund-Pötzsch
Place: Helsingfors
Publication year: 2018
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Jordnära. Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-430-0
ISSN: 0039-6842


Abstract

Mycket av framgången av Ålands populära skördefest tycks ligga i dess jordnära och folkliga format. Skördefesten tilltalar en bred målgrupp, både inbitna entusiaster av närproducerad mat och de som gärna ägnar en eftermiddag år lokalturism. I denna artikel analyseras Ålands skördefest utgående ifrån begreppet "jordnära".


Keywords

Branding, festivals, Food Culture, Island Studies

Last updated on 2020-03-04 at 05:57