Studier i svensk språkhistoria 14

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edlund Lars-Erik, Hannesdóttir Anna Helga, Andersson Peter, Blensenius Kristian, Bylin Maria, Håkansson David, Hällström-Reijonen Charlotta af, Jansson Håkan, Kauko Mikko, Lindström Jan, Lindström Tiedemann Therese, Melkersson Rickard, Nordman Marianne, Rogström Lena, Landqvist Hans, Rosenkvist Henrik, Stroh-Wollin Ulla, Wallgren Hemlin Barbro, Wendt Bo-A., Åström Patrik
Redaktörer: Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist, Kim Sandvad West
Förlagsort: Vaasa
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Vaasan yliopisto
Nummer i serien: 305
ISBN: 978-952-476-799-6
eISBN: 978-952-476-800-9
ISSN: 2489-2556

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 03:23