Longitudinal research.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carol Collier Kuhlthau, Leslie Maniotes, Jannica Heinström
Redaktörer: Ruth V. Small, Marcia A. Mardis
Förlagsort: Santa Barbara
Publiceringsår: 2018
Förläggare: ABC-CLIO
Moderpublikationens namn: Research Methods for Librarians and Educators: Practical Applications in Formal and Informal Learning Environments.
Artikelns första sida, sidnummer: 200
Artikelns sista sida, sidnummer: 215
ISBN: 978-1-4408-4962-6
eISBN: 978-1-4408-4963-3

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:08