En missionsvetares tillbakablick

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Groop
Redaktörer: Kim Groop
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Med mission som livsuppgift : Henrik Smedjebacka som missionär, missionsledare och missionsvetare
Seriens namn: Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 59
ISBN: 978-952-12-3713-3
ISSN: 0355-6069

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:27