I engelskan tackar man nej till "hen"

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charlotte Stormbom
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Tidskriftsakronym: ÅU
Nummer: 10.11.2018
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 15


Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 02:48