Kring sjöförsäkringens uppkomst i Finland: Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Kasper Westerlund
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Sjöhistoriska arkivkällor : sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober 2006
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 28
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 120
ISBN: 952-12-1759-6
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:35