Kring sjöförsäkringens uppkomst i Finland: Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Editors: Kasper Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2006
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Book title: Sjöhistoriska arkivkällor : sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober 2006
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 28
Start page: 103
End page: 120
ISBN: 952-12-1759-6
ISSN: 1795-7478

Last updated on 2020-30-03 at 07:35