Mielenterveyden ja työttömyyden välinen yhteys: Mitä kertovat kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaarina Reini, Anna K. Forsman, Kristian Wahlbeck
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Yhteiskuntapolitiikka
Volym: 83
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 435
Artikelns sista sida, sidnummer: 440
eISSN: 1458-6118


Abstrakt

Yksimielisyys
vallitsee siitä, että työttömien tulee olla aktiivisia työnhakijoita ja että
insentiiveillä on vaikutusta työttömien käyttäytymiseen. Työttömien asemaan
vaikuttavia isoja muutoksia on tapahtunut ja suunnitteilla Suomessa.
Keskusteluissa on kuitenkin melko vähän käsitelty työttömien terveyttä ja
muutosten mahdollisia terveysvaikutuksia. Tässä artikkelissa käsitellään tiiviisti mitä tiedetään työttömyydestä
ja mielenterveydestä kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen valossa. Kirjallisuuskatsauksen
artikkelit valikoitiin painottaen tuoreimpia löydöksiä mutta myös pyrkien
tuomaan esille työttömyyden ja mielenterveyden yhteyden monet ilmenemismuodot. Uusimpana
esimerkkinä Suomesta Länsi-Suomen mielenterveyskyselyn aineistoon (2005-2014)
perustuvia tuloksia työttömien psyykkisestä kuormittuneisuudesta esitellään
lyhyesti. Tutkimustulokset korostavat
mielenterveyden huomioimista työllisyys- ja hyvinvointipolitiikan
suunnittelussa sekä toteutuksessa. Työttömien uudelleen työllistymisen
suunnitelmissa olisi syytä huomioida mielenterveyskysymykset. Erityisesti
pitkäaikaistyöttömien mielenterveysongelmiin olisi syytä kiinnittää huomiota,
koska tutkimukset ovat todenneet pitkäaikaistyöttömien psyykkisen hyvinvoinnin
olevan heikompi kuin lyhyen aikaa työttömänä olleiden. Lisäksi työmarkkinoiden
ja työn tekemisen monipuolistuminen antavat syyn seurata työttömien terveyden
kehittymistä väestötutkimuksilla ja rekisteriaineistoihin perustuen.
Politiikkatoimenpiteillä voitaisiin pienentää työttömyyden aiheuttamaa
terveysriskiä sekä samalla vähentää työllisten kokemaa työhön liittyvää
epävarmuutta.


Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:43