Structural Target Controllability of Linear Networks

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eugen Czeizler, Kai-Chiu Wu, Cristian Gratie, Krishna Kanhaiya, Ion Petre
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics
Volym: 15
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1217
Artikelns sista sida, sidnummer: 1228
eISSN: 1557-9964


Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:05