Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Minna Hamrin
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Turku/Åbo
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 269
ISBN: 9789517659130
eISBN: 9789517659147


Abstrakt


I avhandlingen studeras bilder
föreställande manliga helgons sexuella frestelser. Bilderna är producerade i
Italien under 1600-talet, efter den katolska motreformationen och avspeglar den
reformerade katolska kyrkan striktare hållning gentemot kroppsliga synder. Till
skillnad från protestanterna, som avskaffat prästernas obligatoriska celibat,
valde katolikerna att inte bara behålla traditionen, men också understryka dess
betydelse och anknytning till de heliga skrifterna. Bilderna på de heliga
männen som frestas av kvinnor, men som också lyckas motstå dem, upphöjer
således celibatet och bekräftar dess position inom den katolska tron.Endast manliga helgons
frestelsescener har avbildats inom bildkonsten. Motiven förevisar en tydlig
misogyni, där kvinnan framställs enkom som fresterska och därmed utgör en omedelbar
fara för den heliga mannen.

Bekräftandet av kyskhetens och
oskuldens betydelse spelade en viktig roll i introducerandet av nya
frestelsemotiv. Bilderna av de heliga männen som lyckades motstå frestelsen,
främjade den reformerade kyrkans allt striktare inställning till kroppsliga
synder. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur frestelsescenerna visuellt
kommunicerar detta budskap samt vidare, hur bilderna – omedvetet i de flesta
fall–avspeglar den rådande inställningen till kön och sexualitet. Det
undersökta materialet består av oljemåleri, teckningar, grafik, muralmåleri och
skulptur. Verken analyseras ikonografiskt och i nära samband med helgonens
hagiografier, religiösa texter och samtida konstkritik.

Resultatet visar
att det under 1600-talet inte bara producerades fler frestelsemotiv än
tidigare, bilderna riktades också till en bredare publik bestående av både
präster och lekmän. Motivet förevisar ett nytt katolsk mansideal där
manligheten definierades av en exemplariskt bemästrad och kysk kropp. Då
bilderna endast manliga helgon som motstår frestelsen, kan det framhållas att
denna dygd var exklusivt manlig. Den katolska kyrkans strikta inställning
gentemot sexualitet, liksom dess patriarkala maktstruktur, ger de undersökta
bilderna en tydlig symbolisk mening: När en man lyckas överkomma sina köttsliga
lidelser kan han också omvandla sina passioner till ett spirituellt begär som
tillfredställs genom Guds kärlek.


Nyckelord

Art History, Catholic reformation, Franciscan iconography, iconography, Italy

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:53