Julgubbar och zombier. Niviaq Korneliussen, Sørine Steenholdt och nordiska relationer i ny grönländsk litteratur

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adam Borch
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 140
Artikelns sista sida, sidnummer: 151


Nyckelord

Greenland, Literature studies, Minority, Nordic countries

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 06:58