Sonic Spaces for Community Building Across Religions: The Interreligious Choir of Frankfurt.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, W. Alan Smith
Förläggare: Society for the Arts in Religious and Theological Studies
Förlagsort: St. Paul, MN
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Arts. The Arts in Theological and Religious Studies
Tidskriftsakronym: ARTS
Volym: 30
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
eISSN: 1093-1643


Nyckelord

Interreligious dialogue, Interreligiöser Chor Frankfurt, Religion and music


Dokument


Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:09