Logbook Database

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: International Congress of Maritime Museums
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: ICMM News
Volym: 29
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 08:04