Femtio år med Silja - en jubileumsskrift post festum. [Recension av] Malmberg, Thure & Stampehl, Marko: Femtio år med Silja. Tallink Silja Oy 2007, 334 s.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Skärgård
Volym: 30
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 04:58